Kedves érdeklődő Édesanya és Édesapa!

 

Mottónk: A bölcs tanítás az élet forrása. / Példb. 13.14./

Iskolánk évfolyamai nagyfelmenő rendszerben működnek. Négy tanéven át egy tanító néni kezében van a gyermek. Előnye az, hogy hosszabb idő marad a matematika, írás, olvasás elsajátítására. A lassan haladó gyermeknek van ideje kinyílni, a szárnyaló szárnyalhat. Felzárkóztató és tehetségfejlesztő órák keretén belül lehetőség van a képességek kibontakoztatására és fejlesztésére.  Az olvasás, írás elsajátítását a Meixner- módszer alapján végezzük. A rohanó világban szükség van időre. Az olvasás, szövegértés minden tantárgy alapja. Ezt alapozza meg a késleltetett írás, olvasás, tanítás.

Intézményünkben hangsúlyt kap az ének-zene és az angol nyelv emelt óraszámban történő oktatása. A zene elősegíti a lélek regenerálódását, a hangszeres játék a képességek, készségek fejlődését. Az angol, mint idegen nyelv a világában való eligazodást segíti.

A gyermekek részére lehetőséget biztosítunk néptánc tanulására is. Heti 1 órában néptánc tanár oktatja a gyermekeket és természetesen a művészeti iskolával való szoros kapcsolatunk lehetővé teszi a magasabb óraszámban történő táncot is.

 
Az első osztályosok beiratkozása a város egész területéről történik.