Felvételi tájékoztató

a Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézményében

a 2019/2020. tanévben induló

gimnáziumi (nappali rendszerű, 4 évfolyamos) képzésére

 

1)   Felvételi követelmények

-       Tanulmányi eredmények alapján.

 

2)   A meghirdetett tanulmányi területek leírása

-       Nappali rendszerű általános 4 osztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyamon.

-       Emelt és középszintű érettségire történő felkészítés.

-       Emelt óraszámú idegen nyelvi képzés (heti 5 óra).

-       Második idegen nyelv oktatása.

-       A választott érettségi tantárgyakból fakultáció.

-       Szakköri formában drámapedagógia.

 

3)   A felvételi eljárás rendje

-       7. év vége és a 8. félévben elért tanulmányi átlag magyar nyelv és irodalom (együtt számolva, átlagolva), matematika, történelem, idegen nyelv, a természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz együtt számolva, átlagolva. Az együtt számolt tantárgyak átlaga így fél pontra is végződhet.

-       Hozott maximális pontszám: 50 pont.

-       Motivációs beszélgetés: a Tehetségdetekt szoftver segítségével felmérjük a tanuló tehetség-térképét és ennek megfelelően javaslatot teszünk, mely tehetségterület számára a legmegfelelőbb.

4)      A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a hallássérült (nagyothalló), a beszédfogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását. Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is.

 

5)   A felvételi kérelmek elbírálásának rangsorolásának módja és szabályai

 A megszerzett pontok alapján, valamint a Tagintézmény Pedagógiai Programjában foglaltak szerint:

Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az alábbi sorrendben részesíti előnyben az azonos összesített eredményt elérő tanulókat:

-          halmozottan hátrányos helyzetű,

-         lakó- vagy tartózkodási helye az iskola székhelyének településén, tehát Kisújszálláson található,

-          baptista felekezetű családból vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi

-          személyei által fenntartott intézményből érkezik a tanuló,

-          az 1-3. pontban érintett csoportba tartozók fölötti létszámból sorsolás útján kell dönteni.

A képzés felvételi kódja: 0001

-