Igazgatói előszó

 

Tisztelt Szülő!

Iskolánk, a Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola és Kollégium sikeresen beindította a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályát 2019/2020-as tanévben. Célunk a magas szintű oktatás és képzés, mert a jó tanuló diákok kis létszámú osztályközösségben, tapasztalatokra építve, gyakorlatközpontú módszerek alkalmazásával sajátítják el a középiskolai tananyagot magas színvonalon, ezáltal felkészültek lesznek a továbbtanulásra. Leendő diákjaink számára is minden körülményt úgy alakítunk ki, hogy színvonalas, gyakorlati munka folyjon az osztályban. Modern technikai eszközökkel felszerelt tanterem, XXI. századi tanítási módszerek és a gyermekeket egyéniségeknek látó pedagógusok várják. A tehetséggondozás a középiskolában is kiemelt feladat.

A jelmondatunk továbbra is változatlan: Nálunk a „Gyermek érték”.

 

Gimnázium (4 évfolyam)

 

A 2020/2021. tanévben a Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Lajos tagintézménye folytatja a 4 évfolyamos gimnáziumi képzését.

Mit kínáltunk/kínálunk?

Az oktatás kis létszámú osztályban történik. Az idegen nyelv tanulása csoportbontásban történik a nyelvi kompetenciák sikeres fejlesztése érdekében. Ennek érdekében  anyanyelvi lektor is segíti őket a tanulmányaikban.

A fenntartó Baptista Szeretetszolgálat támogatásával táborokat szervezünk angol nyelvterületekre. Az érettségihez szükséges kötelező 50 órás közösségi szolgálat a fenntartó angol nyelvű táboraiban tolmácsolással, segítő szolgálattal teljesíthetők.

Mivel a gimnáziumi képzésünk célja a továbbtanulás, ezért minden segítséget megadunk, hogy tanulóink sikeres B2 típusú nyelvvizsgát szerezzenek, amely már a felsőoktatásba kerülés feltétele lesz. Az intézmény felkészít a közép – és emelt szintű érettségire egyaránt.

Drámapedagógiai fakultációt indítunk, melynek legfontosabb célja, hogy diákjaink kommunikációja, társas kapcsolatai, problémamegoldó készségei, önismerete, kompetenciái fejlődjenek. A drámapedagógiai mellett nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre.

A digitális kompetencia megerősítése érdekében minden diák használatra kap egy notebook-ot vagy táblagépet, amely egy iskolai hálózatra lesz rácsatlakozva, ahonnan a feladatok és a tananyagok elektronikusan letölthetőek, elvégezhetőek. Az eszközöket tanári és tanügyi kapcsolattartásra előkészítetten kapják meg a tanulóink.

Minden tanulónk 10. évfolyam végére teljes értékű ECDL vizsgát tehet, melyhez tartozóan a vizsgakártyát az iskola biztosítja.

Célunk egy összetartozó közösség, ezért a gólyatábor mellett, rendszeres tanulmányi kirándulásokra, rendhagyó órákra kerül sor. A közös programokba szeretnénk bevonni a szülőket, a  tanár-diák-szülő kapcsolat elmélyítésére.

Szándékunk, hogy a diákokban kialakuljon a belső motiváció a tanulás iránt, ezért a fenntartó támogatásával tanulmányi ösztöndíjat adunk, amelyet két részletben, a félévi és év végi eredmények alapján lesznek megállapítva.

A közösséghez tartozás erősítése érdekében iskolai egyenruhát tervezünk bevezetni, amelyet a diákok iskolai ünnepségeken, tanulmányi versenyeken, illetve azokon a rendezvényeken viselnek, ahol az intézményt képviselik.

Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást. Iskolánkban működik a mentori-tutori rendszer, ahol a tehetséges diákokat egy pedagógus segíti a jobb eredmény elérése érdekében.

Iskolánk akkreditált tehetségpont, ahol egyéni fejlesztéssel segítjük a gyermek képességeinek kibontakoztatását.

Leendő diákunk tudatos tehetségfejlesztése érdekében motivációs beszélgetésre kerül sor a felvételi eljárás során. A beszélgetés célja, hogy leendő diákunk tehetségjegyeit minél előbb felmérhessük, majd ez alapján segítsük egyéni fejlődését.

Az intézmény rendelkezik kollégiummal, így a kollégiumi ellátás biztosított.

Felvételi követelmény:

Központi írásbeli felvételi vizsga nincs.

A felvételi sorrendet a 7. év vége és a 8. félévben elért tanulmányi átlag magyar nyelv és irodalom (együtt számolva, átlagolva), matematika, történelem, idegen nyelv, a természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz együtt számolva, átlagolva számoljuk ki. Az együtt számolt tantárgyak átlaga így fél pontra is végződhet.

Hozott maximális pontszám: 50 pont.

Motivációs beszélgetés: a detekt szoftver segítségével felmérjük a tanuló tehetség térképét és ennek megfelelően javaslatot teszünk mely tehetség terület számára a legmegfelelőbb.

 

A képzés felvételi kódja: 0001

 

T.T.T. – Tehetség  – Tanulás - Tudás

A gyermek érték!  

Mi az életre nevelünk!

Csatlakozz! Legyél egy nagyszerű közösség tagja!

 

Maximum 18 fős osztály – egyéni képességfejlesztés – mentor-tutori rendszer

Idegen nyelvi kompetenciák – anyanyelvi lektor – Euro nyelvvizsgapartner – sikeres nyelvvizsga

ECDL vizsga lehetőség

Tanulmányi ösztöndíj

Külföldi tanulmányutak

Drámapedagógia – személyiségfejlesztés

 

Nálunk a gyermek érték!

 

Nyílt nap:

November 22. 08.00 - péntek

Január 10. 08.00 - péntek

5310. Kisújszállás, Rákóczi utca 1.