Tisztelt Szülők!

Kedves Édesanyák, Édesapák!

 

Iskolánkban a tanításra hivatásként tekintünk. Alsó tagozatos tanítóink magas színvonalú képzettséggel és nem túlzás azt mondani, hogy pótanyukaként állnak a kisdiákok mellett. Hiszünk abban, hogy minden, amit teszünk, ahogyan tanítunk, ahogyan a kisgyermekekhez fordulunk, az a gyermek érdekeit szolgálja. Mindez pedig odavezet, hogy munkánk eredménye egy kiegyensúlyozott, mosolygó gyermek.

 

Iskolánk két első osztályt indít a 2021/22-es tanévben.

Az 1.c osztály leendő osztályfőnöke: Zsolnainé Szilágyi Zita

A leendő 1.c – emelt szintű ének-zene, művészet profilú osztály

 

A Kossuth iskola kapuját először, mint első osztályos kisdiák léptem át. Máig szeretettel gondolok az itt töltött diákévekre és tanáraimra. Ének-zene tagozatos osztályba jártam, a zene ma is fontos szerepet játszik az életemben. Az általános iskolás évek és a gyermekek iránti szeretetem nagy hatással voltak a pályaválasztásomra. Alapdiplomámat 1993-ban szereztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító – művelődésszervező szakán. Büszkeséggel tölt el, hogy hivatásomat régi iskolámban kezdhettem el, és hogy azóta is itt taníthatok. Kezdetben napközis nevelőként láttam el feladataimat, majd néhány éven keresztül 3-4. osztályban tanítottam. Mindig foglalkoztatott az átlagtól eltérő gyerekek sorsa. Ehhez kapcsolódóan nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, valamint szakvizsgázott pedagógus szakirányú szakképzettséget szereztem. Több éven keresztül foglalkoztam sajátos nevelési igényű és különböző részképesség-gyengeséggel küzdő gyerekek fejlesztésével. Ma is odafigyelek, hogy minden gyermek a saját tempójában, egyéni képességeinek megfelelően haladhasson. A kompetencia alapú oktatás bevezetését támogató pályázatban szakmai vezetői feladatokat láttam el, közoktatási mentorként szövegértés-szövegalkotás területen szaktanácsadói tevékenységet folytattam. Jelenleg negyedikes osztályfőnök vagyok, valamint az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Nyolc éve tanítom a legkisebbeket írni, olvasni és számolni. Az olvasástanítást a Meixner módszer alapján végzem. Célom az olvasás megszerettetése, a gyermekek olvasóvá nevelése, ezért iskolánkban Olvasókuckó szakkört vezetek. Irányelvünk a művészeti nevelés, tanítványaim emelt óraszámban tanulják az ének-zenét, melyhez színjátszás és néptáncoktatás kapcsolódik. Hitvallásom: örömre nevelni. A zene, a tánc és a játék sok örömet ad a gyerekeknek, ugyanakkor hatékonyan befolyásolja a tanulási folyamatokat is. Célom, hogy örömmel tanulják az írást, az olvasást, a matematikát és a többi tantárgyat is. Minden tudásommal azon vagyok, hogy biztos alapokkal és használható tudással rendelkezzenek. Arra törekszem, hogy diákjaim váljanak nyitottá a világra, merjenek vállalkozni és találják meg, hogy miben tehetségesek.

 

Örömmel várom a szeptembert, hogy megismerhessem leendő tanítványaimat!

 

Zsolnainé Szilágyi Zita

tanító