Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Kossuth Tagintézmény

„Összefogással a Kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskolás Tanulókért” Alapítvány

1996. április 30-án az iskola nevelői tevékenységének támogatására jött létre.

Székhelye: 5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 2.

Telefon: 06/59/321-312

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, Pk.62.012/1996/4 sz. végzésével, Szolnok, 1996. június 24. napján 594 nyilvántartási szám alatt, Pk.62.012/1996/8.sz. végzésével, Szolnok, 1998. szeptember 8-án az alapítványnak a közhasznúságot az 1997. évi CLVI. tv. 22. § alapján 1998. január 1-jei kezdő hatállyal vette nyilvántartásba.

Alapítványunk határozatlan időre alakult.

Célja és tevékenységi köre:

• a Kossuth Lajos Általános Iskola tagozatos képzésének fejlesztése, tárgyi feltételeinek bővítése,
• a tehetséggondozás támogatása tanulási és sportmunka terén,
• a kiemelkedő eredményt felmutató tanulók jutalmazása,
• a hátrányos helyzetű, jó képességű tanulók támogatása,
• a tanulók tanórán kívüli tevékenységének és táborozásának anyagi támogatása.

Az alapítvány kezelője az Alapító által megbízott öttagú kuratórium, melynek tagjai:

Kuratórium elnöke: 
   Molnárné Bucsai Ildikó

Kuratóriumi tagok:

   Kis Péter
   Horváthné Szabó Edit
   Eperjesi Éva
   Vadas Ilona

Az alapítvány szorosan együttműködik a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon Nevelőtestületével és Diákönkormányzatával.

Városunk nem tartozik a 7/2003/I. 14/ Korm. Rendeletben felsorolt települések közé, de a munkanélküliség, a családok nehéz életkörülményei arra ösztönöznek bennünket, hogy segítsünk, ahol csak tudunk. A tanulói létszám: 470 fő, ebből 220 fő a hátrányos helyzetű gyermek.
Alapítványunk kuratóriumának 3 tagja az iskola nevelőtestületéhez is tartozik. Nagyon jól ismerjük tehát tanulóink helyzetét, problémáit. Ezért minden évben meghatározzuk azokat a feladatokat, rendezvényeket, ahol segíthetjük iskolánk munkáját. Így rendszeresen támogatjuk az alsó és felső tagozatos gyerekek táborozását, az ének-zene tagozat szerepléseit, a kiváló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazását. 

Adószámunk: 18827408-1-16