Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolalelkész

Szeretettel köszöntöm a kedves látogatót!


Az iskolalelkészi szolgálat új terület intézményünkben. A baptista fenntartású intézményekben 2013-ban indult az iskolalelkészi szolgálat. Nem csak az intézményeknek, de az érintett lelkészeknek is új, és járatlan útra kellett lépniük. Gondolom sok szülőnek is szokatlan volt, hogy az óvodákban, iskolákban ezek után nem csak pedagógusokkal, hanem egyházi személlyel is összefuthattak. A találkozásokra elég sok helyszín kínálkozott, mert szolgálati területem több intézményt is érint a városban (Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája, Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola, Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola). Természetesen vetődik fel bennünk a kérdés, hogy mi az iskolalelkész feladata?

Az iskolalelkész:

  • bekapcsolódik az intézmény hitoktatói feladataiba
  • szervezi és felügyeli az intézményben folyó  hitoktatói tevékenységet
  • biztosítja a folyamatos kapcsolatot az intézmény és a helyi baptista gyülekezet, illetve a Magyarországi Baptista Egyház között
  • szervezi az iskola lelki életét
  • szabadidős programok szervezésével segíti a diákok hasznos időtöltését
  • lelki segítséget nyújt az intézményhez kapcsolódó személyek és családtagjaik részére

Személyes hitvallásom

Életem meghatározó alapja, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, valamint az, hogy Jézus feltámadt a halálból és él. Hiszem, hogy minden embernek szüksége van a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra, hogy bűnbocsánatban részesüljön. Ebben a kapcsolatban bontakozik ki előttünk mennyei Atyánk mérhetetlen szeretete, melyről így olvashatunk a János evangéliumában

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3. rész 16. vers)

Célom az, hogy megismertessem gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt Istenek Jézus Krisztusban megjelent szeretetét. Meggyőződésem, hogy a Biblia üzenete alkalmas arra, hogy felkészítsen bennünket egy olyan életre, mely örökérvényű igazságokon nyugszik és végcélja Isten dicsősége.

 

Bögös Jenő, iskolalelkész