Tisztelt Szülők!

Kedves Édesanyák, Édesapák!

 

Iskolánkban a tanításra hivatásként tekintünk.

Alsó tagozatos tanítóink magas színvonalú képzettséggel és pótanyukaként állnak a kisdiákok mellett. Együtt hiszünk abban, hogy minden, amit teszünk, ahogyan tanítunk, ahogyan a kisgyermekekhez fordulunk, a gyermek érdekeit szolgálja. Iskolánk garantálja a gyerekek biztonságát, amíg a falai között tölti a dolgos napokat. Munkánk eredménye egy kiegyensúlyozott, mosolygó gyermek. Az arc mögött a betűk biztos ismerete, a számok birodalmában történő biztos jártasság teszi az egészséges önértékelést.

Mindezt azzal érik el kollégáim, hogy az osztályfőnök 4 éven át vezeti a gyermeket az alsó tagozat évfolyamain lépésről lépésre. Az osztályfőnök tanítja a matematika, az olvasás és az írás tantárgyakat. A végzettségének megfelelően további tantárgyak tanítása is az ő feladata, mint pl. robotika, vagy színjátszás… stb.

Mi azért gondoljuk ezt a megoldást jónak, mert a kisgyermekek különböző képességekkel érkeznek az iskolába, a tanító néninek 4 éve van arra, hogy fejlessze a képességeket, a lemaradást pótolják, a tehetséget kibontakoztassák és erősítsék. Eredménye az lesz, hogy a 4. tanév végére minden kisdiák rendelkezik azzal az alappal, amely szükséges a felső tagozatban történő tanuláshoz.

Első évfolyamon a Meixner módszerrel tanítjuk a gyerekeknek az írást és az olvasást. Lassan, de alaposan tudják elsajátítani a betűk ismeretét a kisdiákok. Nincs nyomás és stressz.

Iskolánk két első osztályt indít a 2021/22-es tanévben. Az osztálycsoportokban más-más területre helyezzük a hangsúlyt.

Az „e” osztályunkban magasabb óraszámban tanulhatják a gyerekek az angol nyelvet és szorosan hozzákapcsolva a robotikát, amely a jelen és a jövő egyaránt kihívásokkal teli szegmense. Fokozott figyelmet fordítunk a matematika, robotika, informatika, angol, testnevelés területre. A jövő a robotok világa. A most iskolába kerülő kicsik felnőttként a robottechnikával fognak dolgozni. Ehhez kell a jó logika, a programozás, az angol nyelv kiváló ismerete. A tanuláshoz jó kondícióra van szükség, hiszen az agy kapacitása és munkája is eredményesebb a mozgás következtében.

A „c” osztályunkban a művészetekre tesszük a hangsúlyt. Az emelt szintű ének-zene oktatás mellett, a vizuális kultúra, a néptánc és a drámajáték szerepel. A tanórákon tanultak fejlesztik az érzelmi intelligenciát, érzékennyé teszik a gyermeket a szépre és a jóra. A közös munkálkodás, tanulás közösséget formál. A művészeteknek nagy szerepe van a személyiség fejlődésében, ezen belül a kreatív képességek, készségek felébresztésében, fejlesztésében, gyakorlásában.

Iskolánk továbbra is nagy figyelmet fordít a lelki életre. Beiratkozáskor Bibliaismeret és a Hit- és erkölcstan tantárgyak közül választhatnak a szülők.

A szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodnak kollégáim:

-         Olvasó kuckó szakkör

-         Konyhatündér szakkör

-         Robotika szakkör

-         Matematika szakkör

-         Angol nyelv szakkör

-         Aerobic szakkör

-         Színjátszó szakkör

-         Játékos sportszakkör és

-         úszás várja a kicsiket.

Hiszünk a másképp gondolkodásban. Hisszük, hogy minden gyermeknek van talentuma. Hiszünk a tiszteletben, az együttműködésben, a szívességben, a felelősségben, az udvariasságban, a békesség és a szeretet erejében.

Hisszük, hogy a gyermek érték. Tudjuk, hogy ŐK a jövő.

 

Földesné Keresztes Mariann

igazgatóhelyettes