Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Alsó tagozat tájékoztató

Tisztelt Szülő!

Kedves Édesanya és Édesapa!

Örömmel vesszük, hogy iskolánk honlapjára látogatott. Megtisztelő számunkra, hogy gyermeke iskoláztatásával kapcsolatban figyelme intézményünk felé irányul.

 

Iskolánkban hivatásként tekintünk a tanításra.

Alsó tagozatos tanítóink magas színvonalú képzettséggel, több éves gyakorlattal, sokféle és sokszínű módszertani tudással tanítanak és várják leendő elsőseiket. Együtt hiszünk abban, hogy minden, amit teszünk, ahogyan tanítunk, ahogyan a kisgyermekekhez fordulunk, az örökre nyomot hagy benne, és kedves emlékként viszi magával a tanórákon és a tanórákon kívül szerzett élményeit az életében. Iskolánk garantálja a gyerekek biztonságát, amíg a falai között tölti a dolgos napokat. Munkánk eredménye egy kiegyensúlyozott, mosolygó gyermek. Az arc mögött a betűk biztos ismerete, a számok birodalmában történő biztos jártasság teszi az egészséges önértékelést.

Mindezt azzal érik el kollégáim, hogy az osztályfőnök 4 éven át vezeti a gyermeket az alsó tagozat évfolyamain lépésről lépésre. Az osztályfőnök tanítja a matematika, az olvasás és az írás tantárgyakat. A végzettségének megfelelően további tantárgyak tanítása is az ő feladata, mint pl. robotika, vagy színjátszás… stb.

Mi azért gondoljuk ezt a megoldást jónak, mert a kisgyermekek különböző képességekkel érkeznek az iskolába, a tanító néninek 4 éve van arra, hogy fejlessze a képességeket, a lemaradást pótolják, a tehetséget kibontakoztassák és erősítsék. Eredménye az lesz, hogy a 4. tanév végére minden kisdiák rendelkezik azzal az alappal, amely szükséges a felső tagozatban történő tanuláshoz.

Első évfolyamon a Meixner módszerrel tanítjuk a gyerekeknek az írást és az olvasást. Lassan, de alaposan tudják elsajátítani a betűk ismeretét a kisdiákok. Nincs nyomás és stressz.

Iskolánk két első osztályt indít a 2023/24-es tanévben. Az osztálycsoportokban más-más területre helyezzük a hangsúlyt.

Az „e” osztályunkban a robotika és a testnevelés tantárgyaké a főszerep. A jövő a robotok világa. A most iskolába kerülő kicsik felnőttként a robottechnikával fognak dolgozni. Ehhez kell a jó logika, a programozás, az angol nyelv kiváló ismerete. A tanuláshoz jó kondícióra van szükség, hiszen az agy kapacitása és munkája is eredményesebb a mozgás következtében. A mozogni szerető gyermekeket a talaj- és szertorna, labdajátékok és az atlétika várja. Sportágválasztás lehetősége is adott az iskolánkban, egyesületi szinten is.

A „c” osztályunkban a művészetekre helyezzük a hangsúlyt. Az emelt szintű ének-zene oktatás mellett, a vizuális kultúra, a néptánc és a drámajáték szerepel. A tanórákon tanultak fejlesztik az érzelmi intelligenciát, érzékennyé teszik a gyermeket a szépre és a jóra. A közös munkálkodás, tanulás közösséget formál. A művészeteknek nagy szerepe van a személyiség fejlődésében, ezen belül a kreatív képességek, készségek felébresztésében, fejlesztésében, gyakorlásában.

Iskolánk továbbra is nagy figyelmet fordít a lelki életre. Beiratkozáskor Bibliaismeret és a Hit- és erkölcstan tantárgyak közül választhatnak a szülők.

A szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodnak kollégáim:

-         Robotika szakkör,

-         Matematika szakkör,

-         Angol nyelv szakkör,

-         Színjátszó szakkör,   

-         Természetbúvár szakkör,

-         sporkörök és edzések várják a kicsiket.

 

Hiszünk a másképp gondolkodásban. Hisszük, hogy minden gyermeknek van talentuma. Hiszünk a tiszteletben, az együttműködésben, a szívességben, a felelősségben, az udvariasságban, a békesség és a szeretet erejében.

Hisszük, hogy a gyermek érték. Tudjuk, hogy ŐK a jövő.

 

Földesné Keresztes Mariann

igazgatóhelyettes