Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Bemutatkozás

„Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki majd játszik, és sose nő fel,
de van, aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen, a zene is csak ettől igaz, s a dal csak így lesz szép.”
 

Tisztelt Édesanyák, Édesapák!

 

Hitvallásunk, hogy minden gyermek érték, egyszeri és megismételhetetlen. Eszerint tanítunk, szervezzük szabadidős tevékenységeinket, fejlesztjük a tehetséget.

A Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégiumban a 2018/2019-es tanévben két első osztály indul. Osztályfőnökök:

Farkasné Rácz Julianna (1. a osztály: egész napos iskola)

Győriné Tóth Edina (1. c osztály: emelt szintű ének-zenei oktatás – angol nyelv)

Bemutatkoznak a tanító nénik.

 


Farkasné Rácz Julianna vagyok, 38 éve dolgozok a Kossuth iskolában. Tanítottam már több osztályt 1-4. évfolyamig, így megtapasztaltam ennek minden pozitívumát:

 • -lehetőség van a tanulók egyéni képességeinek megismerésére és fejlesztésére,
 • -van idő arra, hogy a kisgyermek saját haladási tempója szerint tanuljon,
 • -a négy év alatt megismeri a gyermeket a tanító néni,
 • -szoros kapcsolat alakul ki a szülő - gyermek - és tanító között.
 • Célom: Az alsó tagozat négy éve alatt biztos tudással, megfelelő alapkészségekkel rendelkező, összeszokott, közösséggé kovácsolódott, magabiztos, egészséges önbizalmú tanulókból álló osztályt átadni a felső tagozatnak.
 • Több éve dolgozok az egésznapos oktatási formában, melyet az alsó tagozatra megfelelőnek találok, mert
 • -fokozott mértékben megkönnyíti az óvoda - iskola közötti átmenetet,
 • -igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz,
 • -egyenletes terhelést biztosít a tanulók számára,
 • -több lehetőség van az egyéni differenciálásra,
 • -a változatosan eltöltött szabadidő teret enged a tanulók megismerésére.

 

Szeretettel várom leendő tanítványaimat!

 

A nevem Győriné Tóth Edina. A 2018/19-es tanévben a Kossuth iskola 1. c osztályának osztályfőnöke leszek.

Pályám kezdetén 3 évig óvónéniként dolgoztam a Sásastó úti óvodában, majd továbbtanulva az ecsegfalvi Általános iskolában tanítottam 23 évig. Dolgoztam kis- és nagyfelmenő rendszerben, összevont osztályokban osztályfőnökként, rajz szakos tanárként pedig tanítottam a felső tagozatos diákokat. A tanítás sok-sok türelem, szeretet és megértés. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman - gyermek, szülő, tanító – összefogunk.

Hiába a sok éves tapasztalat, ha első osztályt kezdek, az igazi kihívás, élmény, reményt keltő feladat, és izgalom. Az iskolakezdés különleges fordulópont a gyerekek életében. Fontos feladatomnak tekintem a kicsik bevezetését az iskolai életbe, a zökkenőmentes átmenet biztosítását az óvodából az iskolába. Játékkal, versekkel, mondókákkal, vidámsággal és szeretettel törekszem megkönnyíteni ezt az átmeneti időszakot, hogy nálunk is megtalálják azt az érzelmi biztonságot, amihez az óvodában szoktak. Ugyanakkor meg kell szokni, hogy a legkisebbeknek is vannak kötelességeik, melyeknek teljesítése az ő feladatuk. Törekszem arra is, hogy a diákoknak az iskoláról ne csak a tanulás, hanem a közösségi rendezvények, a tartalmasan eltöltött szabadidős programok is eszükbe jussanak. Szívesen viszem őket iskolán kívüli rendezvényekre is.

Nagyon szeretem a nagyfelmenő rendszert, hiszen az az igazi, ha nemcsak „vetünk”, hanem „arathatunk” is. Nagy hangsúlyt fektetek a szókincs, a kommunikációs készség, a hangos olvasási és szövegértő képesség fejlesztésére, az alapok elsajátítására. Nagy szerepet kap mindennapjainkban a kompetencia alapú oktatás és tanulás, melynek lényege a gyerekeket felkészíteni arra, hogy önállóan tudjanak tanulni és problémát megoldani. Arra törekszem, hogy az osztályközösségben a gyerekek egyéni képességeiknek megfelelően megtalálják saját helyüket, jól érezzék magukat, kiegyensúlyozott tanulókká váljanak.

Sok szeretettel várom a leendő első osztályos gyerekeket!

 

Szeretettel várjuk iskolánkba! Legyen gyermeke kossuthos diák!