Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Elsős tanító nénik

"Hisszük, hogy a gyerekek csak akkor szeretnek iskolába járni, ha odafigyelő,
szeretetteljes környezetben tanulnak és élményekkel gazdagodva térnek haza."Kedves Anyukák és Apukák!

 

Szeptemberben első osztályos lesz gyermekük. Önök már biztosan kíváncsian figyelik az iskolák életét, tájékozódnak az ott folyó nevelő-oktató munkáról. Érdeklődnek az iskolában tanító nevelőkről, az iskola kínálta programokról. Nem könnyű döntés előtt állnak. Ismerjenek meg bennünket!

 

Induló osztályok a 2016/17-es tanévben:


1.c osztály:  emelt szintű ének-zenét vagy  informatikát tanulhatnak a gyermekek.

Az osztály tanító nénije: Oláhné Horváth Ibolya

Iskolánkban több évtizede tanítom az 1-2. osztályosokat. Pályám során mindig arra törekedtem, hogy tanulóim kiegyensúlyozottak, felszabadultak, együttműködőek legyenek. Mindig nyitott voltam az új módszerek, tanulásszervezési módok iránt, elsőként próbáltam ki, és azóta is alkalmazom a kompetencia alapú oktatást. Ezen a területen országos szakértői és mentori feladatokat láttam el. Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel együtt szervezzem a gyerekek játékos ismeretszerzési folyamatait, szabadidős programjait. Projektjeimben felelevenítem a népi hagyományokat. A tanulás folyamatában a drámapedagógia eszközeit is alkalmazom, fejlesztve ezzel tanulóim kommunikációs készségét. Az itt tanultakat „elvisszük” a Baptista Iskolák Színjátszó Találkozójára.


 

Vadas Ilona tanítónő vagyok, a gyerekek Ici néninek hívnak. Az első osztályos ének-zeneis tanulókkal ének órákon találkozunk. Az óvodákban jól megtanult játékdalokat felhasználva ismerkedünk a zenei elemekkel. Nagyon szeretünk együtt muzsikálni, éneklésünket ritmushangszerekkel, furulyával kísérjük. Több évtizedes munkámban fontosnak tartom az igényes zene megismerését, megértését, élvezetét majd művelését. Tanítványaimmal szeretünk hangversenyekre járni, ahová a szülők is velünk tartanak. A „Diri-dongó" kórusunk minden évben több rendezvényen fellép, tavasszal pedig minősítő hangversenyen szerepel. A kórusunk eredményes munkáját számos Arany Oklevél bizonyítja.
Vallom, hogy „Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes!"


1.a osztály:  iskolaotthonos osztályunkban  a gyerekek informatikát tanulnak. Az osztályt két tanító néni tanítja. 

Farkasné Rácz Juliann

 

Több mint 30 éve tanítom az alsó tagozatos kisdiákokat. Ez idő alatt munkámban meghatározó szerepet játszott az 1-2. osztályosokkal való foglalkozás. Mindig kihívást jelentett számomra a tehetséges és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, így a fejlesztő-differenciá

ló pedagógus szak elvégzésével még eredményesebbé, színvonalasabbá tehettem munkámat. A családi házzal kölcsönös kapcsolattartásra törekszem, hiszen a szülőkkel együtt kell felnevelnünk a gyermekeket. Az új oktatásszervezési forma, az iskolaotthonos oktatás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, tanítótársa

mmal szakmai igényességgel és odaadással tervezzük nevelő-oktató munkánkat. A gyermekek körében szerzett sokéves tapasztalatom alapján a diákönkormányzat vezetőjeként színes, gazdag programokat szervezek a kisiskolások számára.

 

 
 

 Magyar Zsuzsanna vagyok. A főiskola elvégzése után néhány évig Nyírbélteken tanítottam 1-2. évfolyamon, iskolaotthonos osztályokban. Nagyon szeretem ezt az oktatásszervezési formát, mert egész nap együtt az osztály. A tanulás mellett sokat játszhatunk, kézműveskedhetünk, mozoghatunk. A tanórán kapott házi feladatot a gyerekek a felügyeletem alatt készítik el, látom, hogy kinek van több segítségre szüksége, illetve kinek adhatok szorgalmi feladatokat, egyéni munkákat. Az egész napos együttlét alatt nemcsak a tanítójuk, játszótársuk, hanem a „pótmamájuk” is vagyok, ezért közeli kapcsolatom van a kis apróságokkal. A tanítópárommal kialakult jó munka- és emberi kapcsolat biztosítja a tanulók egészséges, kiegyensúlyozott személyiségfejlődését

 Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt a márciusban induló iskolanyitogató foglalkozásokra.
Tanító nénik

.