Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tankönyvrendelés a 2017/18-as tanévre

Tankönyvrendelés a 2017/18-as tanévre

Az általános iskolák 1-5. évfolyamán az állam térítésmentesen biztosítja a tanulók tankönyveit. Ezek részben új, részben használt tankönyvek.

6-8. évfolyamon normatív kedvezmény alapján ingyen kapja a tankönyvet az a tanuló, aki

a)      tartósan beteg,

b)      a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd,

c)      három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

e)      a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A Bibliaismeret tantárgy tankönyveit a Baptista Egyház minden évfolyamon ingyenesen biztosítja a tanulók részére.

Információ ingyenes tankönyvre jogosultak számára

 

A normatív kedvezmény iránti igénylőlapot április 12-ig kell leadni a tanuló osztályfőnökének.

 

A jogosultságot igazoló iratnak 2017. október 1-jén érvényesnek kell lenni!

Azt az igazolást (Hatósági bizonyítvány a gyermekek után folyósított családi pótlékról, tartós betegséget igazoló orvosi vélemény, SNI szakvélemény), amelyet a szülő a 2016/17-es tanévre benyújtott és 2017. október 1-jén is érvényes, nem kell ismét benyújtani.

A jogosultságban 2017. április 12. után bekövetkező változást haladéktalanul jelenteni kell az iskola felé. A megfelelő nyomtatványok kitöltése miatt személyes megjelenésre van szükség.

A tanév időtartama alatt:       Munkanapokon 7.30 – 16.00

Nyári szünetben:                    A nyári nyitva tartási rend szerint 

Információ szülők számára, akik fizetnek a tankönyvekért

 

Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt.

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad

    • a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
    • a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.

 

A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

 

Számlát a szállítás megtörténtét követően állítunk ki a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

Befizetési időszak: 2017 augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2017. szeptember 15.).

A jogosultságban 2017. április 12. után bekövetkező változást haladéktalanul jelenteni kell az iskola felé. A megfelelő nyomtatványok kitöltése és a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatása miatt személyes megjelenésre van szükség.

A tanév időtartama alatt: Munkanapokon 7.30 – 16.00

Nyári szünetben:              A nyári nyitva tartási rend szerint