Tisztelt Szülők!

Kedves Édesanyák, Édesapák!

Iskolánkban a tanításra hivatásként tekintünk. Alsó tagozatos tanítóink magas színvonalú képzettséggel és nem túlzás azt mondani, hogy pótanyukaként állnak a kisdiákok mellett. Hiszünk abban, hogy minden, amit teszünk, ahogyan tanítunk, ahogyan a kisgyermekekhez fordulunk, az a gyermek érdekeit szolgálja. Mindez pedig odavezet, hogy munkánk eredménye egy kiegyensúlyozott, mosolygó gyermek.

Iskolánk két első osztályt indít a 2021/22-es tanévben.

Az 1.e osztály leendő osztályfőnöke: Csányiné Szabó Annamária

A leendő 1.e - angol nyelv, játékos testmozgás, robotika profilú osztály

 

14 éve dolgozom tanítóként a Kossuth iskolában. Szerencsésnek tartom magam, hogy olyan hivatásom van, amit szeretek, és ehhez nagyban hozzájárul a gyerekektől kapott sok szeretet, a közös élmények és az iskola impulzív légköre is.

Azt gondolom, hogy első osztályos nevelőnek lenni nagyon különleges, izgalmas és felelősségteljes feladat. Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy az iskolakezdő gyerekeket zökkenőmentesen vezessem át az óvodai életből az iskolai életbe, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, játékosan tanuljanak és örömmel ismerkedjenek meg a betűk, számok világával. Elengedhetetlennek tartom a szülőkkel való jó együttműködést, ami megalapozza a kiegyensúlyozott iskolai éveket. Fontos számomra, hogy mind a szülő, mind a gyermek érezze, rám mindig számíthat.

Munkámat innovatív szemléletmód jellemzi. Az első évfolyamon a tevékenykedtető, élményt adó, felfedező, játékos tanulást részesítem előnyben. Tanítóként fontosnak tartom, a mesét és a játékot, ami az iskolába kerülő kisgyermek alaptevékenysége. Törekszem arra, hogy a rám bízott gyerekek, a saját tempójukban fejlődhessenek és érjék el a kitűzött célokat.

Tanóráimon nagy gondot fordítok a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Gyógypedagógusként figyelek az egyéni bánásmódot igénylő tanulók megsegítésére, részképességeik fejlesztésére. A tanórai és a szakköri foglalkozásokon is segítem a tehetségek fejlesztését, a tanulmányi versenyekre való felkészülést. Harmadik éve vezetem a napjainkban nagyon népszerű robotika szakkört, a téma iránt érdeklődők számára. Meggyőződésem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, ezért mindenkivel a képességei szerint foglalkozom.

A tanítói diplomám megszerzése óta szakmai fejlődésem érdekében több továbbképzésen, önképzésen vettem részt. Gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) végzettségem mellett, tehetséggondozó, tehetségfejlesztő szakvizsgás végzettséggel is rendelkezem. Az elmúlt években elsajátítottam „A Sakk, mint oktatási eszköz”és a„LEGO- Matek” oktatását, melyeket általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére használok matematika órákon.

Az idegen nyelv oktatását nagyon fontosnak tartom. Nélküle a mai világban szinte lehetetlen boldogulni, ezért az angol nyelvet emelt óraszámban fogjuk tanulni. A cél nyolcadik osztály év végére tanulóink könnyedén tudjanak idegen nyelven kommunikálni és nyelvtudásuk a középiskolai tanulmányaikhoz is biztos alapot nyújtson.

Az emelt óraszámú angol idegen nyelv oktatása mellett első osztálytól kezdve informatikát is tanulunk. Az informatika órákhoz kapcsolódva a ROBOTIKA alapjaival is megismerkedünk, padlórobotok segítségével. Ezek a robotok a képességfejlesztés és az informatika összekapcsolását támogatják, az algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás fejlesztésére nagyon jól használhatók.

A gyerekek szellemi fejlődése mellett elengedhetetlennek tartom, hogy egészségesek, sportosak és vidámak legyenek. Szívemhez közel álló terület a mozgásfejlesztés, melyet a jelenlegi osztályomban testnevelés órán alkalmazok.

Fontos számomra a jó osztályközösség, az összetartozás erősítése, hogy a gyerekek csapatként tudjanak együttműködni, felismerjék a fontos emberi értékeket, elfogadják és megbecsüljék egymást. Osztályfőnökként a közösség formálását kirándulásokkal, a szülőkkel együtt szervezett programokkal is igyekszem fejleszteni.

Vallom: A gyermekek tanítása a legfontosabb és talán a legszebb dolog a világon.

Célom, hogy váljanak nyitottá a világra, találják meg, miben tehetségesek.

Pedagógusmunka gyümölcse pedig: A gyerekek sikere az én sikerem is.

 

Szeretettel várom az iskolába készülő kisgyermekeket iskolánk közösségébe és a leendő elsős osztályomba.

 

Csányiné Szabó Annamária

tanító